ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Sclavos Wines
Οινοποιείο - Αμπελώνες Ληξούρι - Κεφαλονιά


Η οικογένεια Σκλάβου με καταγωγή τα Ντομάτα της Λειβαθούς είναι οικογένεια ναυτικών καραβοκύρηδων που στα 1700 ένας κλάδος της μεταναστεύει στην Οδυσσό της Ρωσίας και ασχολείται με την διακίνηση του σταριού με τα ιδιόκτητα εμπορικά τους πλοία. Γύρω στα 1860 βρίσκουμε τον προπάππο μας Ευρυβιάδη να διευθύνει στην Οδησσό μεγάλη Vinaria, ιδιοκτησία της οικογένειας.

Στα χρόνια που ακολουθούν και συγκεκριμένα στα 1919 μετά την επανάσταση του 1917 στη Ρωσία ο παππούς Ευρυβιάδης επιστρέφει στην Κεφαλονιά όπου στο ιδιόκτητο κτήμα (50στρ.) στην περιοχή Κεχριών της Πάλλης στις παρυφές του Λόφου του Λασκαράτου φυτεύει τα πρώτα αμπέλια.

Με αρχή το 1990 δύο γενιές μετά, αναμορφώσαμε με τις φροντίδες και την ιδιαίτερη επιμέλεια του πατέρα μας Σπύρου τον παλαιό αμπελώνα και καλλιεργούμε με βιοδυναμική- ομοιοδυναμική μέθοδο τις ποικιλίες Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας και Βοστιλίδι. Το κτήμα βρίσκεται εντός των ορίων της ζώνης καλλιέργειας της Μαυροδάφνης Κεφαλληνίας στην περιοχή της Πάλλης και πιστοποιείται από 20ετίας από τον ελεγκτικό οργανισμό της ΔΗΩ. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές βασικές διαδικασίες της ομοιοδυναμικής μεθόδου όπως η χρησιμοποίηση του ημερολογίου για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών και τέλεση εργασιών, η χρησιμοποίηση ομοιοδυναμικών σκευασμάτων , η ενδυνάμωση του συστήματος έδαφος-φυτό-περιβάλλον και το άνοιγμα στις θετικές συμπαντικές επιρροές. 
 
Από το 2015 η ατομική επιχείρηση έχει μετατραπεί σε Ε.Π.Ε με την συμμετοχή σε ποσοστό 50% της οικογένειας Ζησιμάτου Σ. και λειτουργεί υπό την επωνυμία ΣΚΛΑΒΟΣ –ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Ε.Π.Ε και ευρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού σχεδίου βάσει του οποίου έχει γίνει επέκταση και αναβάθμιση του παλαιού κτίσματος καθώς και προμήθεια νέου σύγχρονου οινοποιητικού εξοπλισμού.
Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από τις μικρές στρεμματικές αποδόσεις 400 περίπου κιλά το στρέμμα, τον αυτόριζο αμπελώνα ,το κυπελλοειδές σχήμα διαμόρφωσης και την παλαιότητα των πρέμνων (μέση ηλικία των αμπελώνων μεγαλύτερη των 70 χρόνων). Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη που έχουν δημιουργηθεί σε ασβεστολιθικό μητρικό πέτρωμα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εξαιρετική ποιότητα των σταφυλιών της περιοχής. Πέρα όμως από τα παραπάνω σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο αμπελώνας δεν είναι ενιαίος αλλά παρεμβάλλονται δασικές εκτάσεις, ελαιώνες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση. Χαρακτηριστική είναι για την περιοχή μεγάλη ποικιλομορφία σπάνιων μεσογειακών φυτικών ειδών με επικρατέστερα τα αυτοφυή αρωματικά ,τις μεσογειακές ορχιδέες και άλλα είδη. Το έδαφος στους αμπελώνες και τις λοιπές καλλιεργούμενες εκτάσεις λόγω των ήπιων μεθόδων που εφαρμόζονται φιλοξενεί πλήθος γαιοσκωλήκων που συμβάλουν στην ευφορία του εδάφους και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του κτήματος. 

 


 

 
Προοπτική

Η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στην διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων γεγονός όμως που σε κάθε περίπτωση δεν διαταράζει την αρμονική σχέση με το συγκεκριμένο αγροτικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του που τελικώς τα χαρακτηρίζει.

Στόχος είναι η δημιουργία φυσικών βιολογικών κρασιών στα οποία θα αναδεικνύονται όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών ποικιλιών τα οποία εκφράζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες του τόπου της καλλιέργειας(μικροπεριοχή του αμπελώνα).

Μετά τον τρύγο των σταφυλιών ακολουθεί προσεκτική διαλογή με το χέρι στην τράπεζα δόνησης και τον ιμάντα διαλογής κατά την οποία απομακρύνονται φύλλα αλλά και τυχόν μη κατάλληλα για οινοποίηση σταφύλια.
 
Η οινοποίηση γίνεται με σύγχρονα μέσα (ανοξείδωτο πνευματικό πιεστήριο με περιβάλλον αζώτου , ανοξείδωτες δεξαμενές-οινοποιητές), δρύινες fundre και οινοποιητές. Η αλκοολική ζύμωση της Μαυροδάφνης διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Το κρασί που προκύπτει ωριμάζει παλαιώνοντας πλέον του ενός έτους σε δρύινα Γαλλικά βαρέλια τύπου Allier 225 , 500 και 3 δρύινες δεξαμενές οινοποίησης.

Στα επόμενα έτη θα παρουσιαστούν νέες εκδοχές της δουλειάς μας στην ποικιλία της Μαυροδάφνης Κεφαλληνίας. Η εργασία αυτή (ξηρή οινοποίηση με παλαίωση) με απαρχή για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα πριν από 25 χρόνια από το οινοποιείο μας, πιστεύουμε ότι συνέβαλε στην δημιουργία οίνων που αναδεικνύουν το μεγάλο δυναμικό της ποικιλίας. Στην προσπάθεια αυτή συντάσσονται και άλλα οινοποιεία με εξαιρετικά αποτελέσματα κάτι που μας οδηγεί να αιτηθούμε συντεταγμένα στο άμεσο μέλλον την κατοχύρωση ερυθρών ξηρών οίνων Ο.Π.Ε από την ποικιλία αυτή. 
Αντίστοιχη είναι η διαδικασία παραγωγής - οινοποίησης για την ποικιλία Βοστιλίδι και Ζακυνθινό με διαφορά μόνο στην εκχύλιση που δεν γίνεται στις λευκές ποικιλίες.

Στόχος είναι στην πενταετία που ακολουθεί το σύνολο των παραγόμενων οίνων να προέρχεται από σταφύλια που θα έχουν παραχθεί με τις αρχές της βιολογικής –βιοδυναμικής καλλιέργειας. Επίσης θα αναπτυχθούν οίνοι προερχόμενοι από αμπελοτεμάχια με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 


 

 

Προώθηση

Στα 20 αυτά χρόνια τα προϊόντα μας προωθούνται στην Ελληνική αγορά και επίσης το 65% σε 10 προορισμούς στο εξωτερικό, ενδεικτικά σε Γαλλία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Δανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ιαπωνία, Αμερική, Καναδά.